Zgłoszenie reklamacyjne
Dane osoby reklamującej:  
Nazwa klienta:
Osoba do kontaktu (Imię/Nazwisko): /
Telefon kontaktowy:
E-mail: (na ten adres wyślemy kopię wniosku)
Informacje dotyczące reklamowanej części:
Nr dokumentu zakupu:
Nr katalogowy i nazwa części:
Ilość: szt./ kpl.
Data montażu:
Przebieg przy montażu:
Data demontażu:
Przebieg przy demontażu:
Kto montował część: Użytkownik
Serwis samochodowy (jeśli wybrałeś tą opcję, wypełnij pole poniżej)
Dane:
Kto wykrył usterkę: Użytkownik
Serwis samochodowy
Kiedy wykrył usterkę: W trakcie eksploatacji
W czasie montażu
Przed montażem
Po kolizji
Kto demontował część: Użytkownik
Serwis samochodowy (jeśli wybrałeś tą opcję, wypełnij pole poniżej)
Dane:
Szczegóły reklamacji:
Dokładny opis uszkodzenia / usterki produktu:
Marka / Model / Rok produkcji: / /
Nr nadwozia/podwozia:
Rzeczywisty powód naprawy: Wymiana w/w części
Rozszerzona naprawa danego zespołu/podzespołu
Wnioskowany sposób realizacji reklamacji: Wymiana towaru
Zwrot gotówki
Naprawa towaru
Obniżenie ceny
FORMULARZ REKLAMACYJNY NALEŻY WYPEŁNIC W CAŁOŚCI (WSZYSTKIE PUNKTY). W PRZYPADKU NIEPEŁNEGO WYPEŁNIENIA FORMULARZA REKLAMACJA BĘDZIE ODRZUCONA.
Regulamin gwarancji i reklamacji
1. Na wszystkie zakupione towary obowiązują gwarancje poszczególnych producentów lub importerów.
2. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych lub elementów zużytych w wyniku niewłaściwej eksploatacji lub nieumiejętnego montażu.
3. W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.
4. Wysłanie części należy poprzedzić wypełnieniem formularza reklamacyjnego na stronie www. a następnie wydrukować go i dołączyć do odsyłanej części. Reklamacje nie będą rozpatrywane bez kompletu dokumentów.
5. Gwarancją nie są objęte części zamienne, które:
a) nie zostały zamontowane w samochodzie klienta przez serwis autoryzowany lub warsztat rekomendowany;
b) zostały zamontowane w samochodzie biorącym udział w imprezach sportowych, rajdach, itp.;
c) zostały zamontowane w samochodzie, który ma przełożoną kierownicę z prawej na lewą stronę (wg numeru VIN).
6. Wszelkie roszczenia dodatkowe należy składać w momencie składania reklamacji, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione.
7. Czas rozpatrzenia reklamacji jest uzależniony od szybkości działania Działu Kontroli Jakości producenta i może on zostać wydłużony do terminu dłuższego, niż wynika to z obowiązujących przepisów.
Wyrażam zgodę na dłuższy termin rozpatrzenia reklamacji niż wynika to z obowiązujących przepisów prawnych.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa klient. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę.

Prawidłowe wypełnienie formularza gwarancyjnego umożliwi rozpatrzenie reklamacji w przeciągu jednego dnia roboczego. Jeśli reklamowany towar jest na magazynie w Wieliczce, nowy element zostanie wysłany niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku reklamacyjnego.
Przypominamy, że koszty przesyłki reklamowanych części są po stronie kupującego. Zwroty reklamacyjne przesłane za pobraniem będą zwracane do nadawcy.

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego treść.